Tag Archives: trangthi

TỪ THIỆN TP HCM? TỪ THIỆN Ý NGHĨA NHẤT!

“của cho không bằng cách cho”. Từ thiện phải từ tâm mà ra! bạn đã hiểu đúng hay chưa? nếu chưa thì ĐỪNG TỪ THIỆN NỮA!
Bạn muốn từ thiện tại tp hcm?
by Tràng thị gạo từ thiện tp hcm