Tag Archives: gạo lứt huyết rồng

GẠO LỨT HUYẾT RỒNG CHỮA BỆNH? TPHCM?

Có rất nhiều lời đồn như gạo lứt huyết rồng có thể “chữa được bệnh tật”! Theo Tràng Thị điều này là KHÔNG CÓ THẬT gạo lứt không thể chữa được bệnh ! nhưng gao lứt thực sự đem lại những điều có lợi cho sức khỏe của con người! Những tác dụng của gạo lức huyết rồng với có thể kể ra như: