Tag Archives: vulanbaohieungaynao

Vu Lan Báo Hiếu Vào Ngày Nào? Là gì?

Vu Lan Báo Hiếu vào ngày nào? Vu Lan Báo Hiếu hay còn gọi là ngày lễ Vu Lan diễn ra vào ngày âm lịch rằm tháng 7 (15/07) hằng năm. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu còn trùng với ngày lễ Xá tội vong nhân! người ta thường cúng lễ cô hồn (vào buổi […]